Genealogie

Van Dercruyssen & Co

 

Huwelijksfoto van mijn ouders uit 1960 met op de eerste rij van links naar rechts, Rita Vandercruyssen (mijn tante),  Marie, Coletta, Esther Van De Mergel (mijn overgrootmoeder), Henri Van Dercruyssen (mijn grootvader), Marcel Van Dercruyssen & Jenny Vervust (mijn ouders), Madeleine De Wilde (mijn grootmoeder), Ceriel Van Dercruyssen (mijn overgrootvader), op de tweede rij van links naar rechts, de chaufeur van dienst, Remond Van Linden (mijn nonkel), Rachel De Witte (mijn groottante), Jozef Van Dercruyssen (mijn groot nonkel), Marie Josee Van Dercruyssen (mijn tante), een getuige.

Het verzamelen van gegevens is een traag en tijdrovend proces, door tijdsgebrek en andere prioriteiten schiet de zoektocht niet echt vlug op. Via enkele gerenommeerde genealogie sites, krijg ik af en toe linken doorgestuurd van andere speurders die een naamgenoot in hun stamboom hebben zitten. De kunst bestaat er in deze info te staven aan mijn eigen gegevens en na te gaan of deze al dan niet een een toegevoegde waarde zijn voor mijn eigen onderzoek. Tijdens deze zoektocht merkte ik reeds snel op dat er gedurende de geschiedenis wat gespeeld werd met de schrijfwijze van onze naam en er naamgenoten uit verschillende Europese landen hier en daar hun sporen na lieten. Of deze al dan niet tot mijn voorvaderen behoren zal de toekomst moeten uitwijzen.

 

Naamgenoten in België

Op deze kaarten kan je de geografische spreiding van de fam. Van Dercruyssen's en fam. Van Der Cruyssen nagaan.

De info werd vergaard door Ann Marynissen (Univ. Keulen) en Paul Bijnens en is gebaseerd op het rijksregister van 1998.

 

Kruismans & co, wist u dat ...

Volgens het Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk komt : Cruys(se) Van der, Van der Kruisen, Kruissen, Van de Kruis, Van (der) Kruyssen, Van Kruijssen, Van Cruijsen, Van der Cruys(en), Van der Cruijs(sen), Van de(r) Cruijs, Van der Cruijce(n)/Cruyce(n), Van der Chruysse, Van der Cruiyssen, Van der Chruche, Van de Crux, Van de Cruys, Van de Cruyce, (van der) Kruys, Van den Kruijs, Van der Crussen, Van der  Creuse(n), Creusen, Kreusen, Kruysse(n), Vercruysse(n), Vercruijsse(n), Vercruyse(n), Vercruyce, Voorcruyce, -uijce, Verkruysse(n), Vereruysse, Verkruijsse, Verchruijsse, Vercrus(s)e, Verkrusse, Vercrysse, Van den Cruys, -Cruijs, Van den Cruyce, Van den Cruijce, Van den Cruyse(n), Van den Cruche, Wandercruyssen, Wan der Cruyssen, Kruijs, Kruys(se), Cruys, De Cruyssens, De Cruyce(ns), Cruisse, Crusse ...: kruis (vaak strafwerktuig, galg of schandpaal).

De abdij van Orval heropgebouwd werd door Don Marie-Albert Van Dercruyssen.

Deze zelfde persoon van 1920 tot1950 er een briefwisseling op nahield met de ouders van Liliane Baels (prinses van Retie & de tweede vrouw van Leopold III).

Er in Deinze ooit V.D.C (Van Der Cruyssen) tabak verkocht werd.

Dat Victor Van Der Cruyssen (Geboren in Zwevezele op 12 oktober 1865) een 3de klasse ticket kocht voor de oversteek naar de US met de RMS Titanic en de ramp niet overleefde.

Simon van der Cruyssen drie toneelstukken schreef : Otho (1695), Het Gouvernement van Sanche Panche (1681) en De waarschynlyke Tovery (1691).

De naam Van Dercruyssen zeer weinig voorkomt.

De volgende namen zeer veel voorkomen in en om Gent : Van Der Cruyssen, Van Der Cruysen, Van Der Cruysse, Van Der Cruyse, Van Dercruysen, ...

Ik reeds honderden sites bezocht heb en één van bovenstaande namen terugvond in Belgie, Nederland, Frankrijk, Duitsland & America.

 

Ben je ook bezig met genealogie en/of heb je info over de families Van Dercruyssen of Van Der Cruyssen, neem dan gerust contact met me op.

 

---